Trang Chủ

LIÊN HỆ KỸ THUẬT QUA MESSENGER CỦA FANPAGE HOẶC LIÊN HỆ QUA SDT 0375019457 or 0935018940

NẾU LÀ WIN 10 TẮT ANTIVIRUS (LÝ DO FILE CHỐNG BUG PET BỊ WIN 10 CHẶN)

* TRƯỜNG HỢP 1

ĐÃ CÓ BẢN KIẾM THẾ CỦA VNG UPDATE ĐẦY ĐỦ(KHÔNG DÙNG BẢN PAK CỦA CÁC KIẾM THẾ SIÊU NHÂN NHÉ)

 

- bước 1 sau khi update  xóa hết tất cả chỉ để lại folder pak

- bước 2 download PATH của sv Huynh Đệ

sau khi download copy đề chồng lên pak ở bước 1

* TRƯỜNG HỢP 2

CHƯA CÓ BẢN CỦA VNG

các bạn down pak của mình tại

- bước 2 download PATH của sv Huynh Đệ

sau khi download copy đề chồng lên pak ở bước 1